Finalizarea proiectului „Conservarea Pădurii Caraorman”- cod SMIS 2014+ 124429