background image

Podurile peste Dunare intre km. 0 si km. 1075, cu inaltimi minime  libera trecere,

fata de zeroul statiunii de referinta dupa ''Albumul podurilor peste Dunare'',

Comisia Dunarii, Budapesta, 1992

Denumirea podului

Distanta fata

de Sulina

(km)

Inaltimea de

libera trecere

(m)

Statiunea hidrometrica

de referinta

MOLDOVA VECHE

1045.12

18.13

FATA DE NIVEL DE RETENTIE

PORTILE DE FIER I md

942.90

10.00

FATA DE NIVEL DE RETENTIE

PORTILE DE FIER I md

942.90

13.50

LA CERERE

PORTILE DE FIER I ms

942.90

10.40

FATA DE NIVEL DE RETENTIE

PORTILE DE FIER II

863.55

17.71

FATA DE NIVEL DE RETENTIE

RUSSE-GIURGIU

488.70

20.14

GIURGIU

RUSSE-GIURGIU

488.07

27.60

LA CERERE

CERNAVODA

300.07

30.52

CERNAVODA

CERNAVODA

300.00

36.59

CERNAVODA

GIURGENI-VADU OII

237.80

21.64

HIRSOVA

FETESTI(brat Borcea)

42.30

18.64

CALARASI

FETESTI(brat Borcea)

42.22

18.04

CALARASI

Inaltimi de libera trecere la cablurile

peste Dunare intre km. 955 si km. 0

Denumire

Distanta fata

de Sulina (km)

Felul cablului

Inaltimea de

libera trecere

Statiunea

GURA VAII

Km 941+160

ELECTRIC

23.50

Tr. severin

OSTROV M

Km 862+375

ELECTRIC

33.48

Gruia

TINTARENI

Km 706+144

ELECTRIC

35.00

Bechet

BECHET

Km 679+430

ELECTRIC

34.00

Bechet

CERNAVODA

Km 296+445

ELECTRIC

31.04

Cernavoda

CERNAVODA

Km 296+300

ELECTRIC

35.04

Cernavoda

HIRSOVA

Km 262+160

ELECTRIC

34.00

Hirsova

HIRSOVA

Km 262+086

ELECTRIC

30.00

Hirsova

CHISCANI

Km 186+100

ELECTRIC

39.00

Braila

GALATI

Km 158+100

ELECTRIC

60.00

Galati

GALATI

Km 158

ELECTRIC

60.00

Galati

ISACCEA

Mm.54+100

ELECTRIC

55.00

Isaccea

ISACCEA

Mm.53+1480

ELECTRIC

60.00

Isaccea

BR.BORCEA

Km 98+500

ELECTRIC

34.00

Calarasi

TULCEA

Mm 36+160

ELECTRIC

65.00

Tulcea

BR.MACIN

Km 63+800

ELECTRIC

32.30

Braila

BR.BORCEA

Km 5+770

ELECTRIC

37.00

Hirsova

BR.BORCEA

Km 5+680

ELECTRIC

30.00

Hirsova

AVIZ CATRE NAVIGATORI

nr. 47/19.04.2024

Se aduce la cunostinta navigatorilor ca începând cu data de 22.04.2024,  pe
Dunarea fluviala între Km 613+00 si Km 616+00 se vor efectua lucrari de dragaj cu
draga Rapide Dredger 3, pentru asigurarea adâncimilor de navigatie recomandate
de Comisia Dunarii.
     Lucrarile de dragaj se vor desfasura  în ?enalul navigabil, între ax si limita
stanga, atât pe timp de zi cât si pe timp de noapte, într-un program continu de 24
h/24h.
    Draga va fi semnalizata ziua si noaptea conform Regulamentului de Navigatie
pe Dunare în sectorul românesc editia 2013.
   Manevrele dragii în perimetrul de dragaj si deplasarea ei la zona de descarcare
si retur, se va face fara a afecta navigatia în zona, tinând legatura în permanenta
prin VTMIS  Port Control Turnu Magurele si Oficiul de Capitanie Corabia, in
canalul VHF16.
   Comandantii navelor si convoaielor vor respecta semnificatia semnalelor
costiere si plutitoare aflate între km 610 si km 618,  precum si dispozitiile primite
de la centrul VTMIS-Port Control Turnu Magurele si Oficiul de Capitanie Corabia.
    Navigatia în zona de lucru se va desfasura cu atentie marita, respectându-se
urmatoarele conditii:
   1) pentru trecerea prin zona de dragaj, de la distanta de minim 5 km, amonte
sau aval, comandantii navelor si convoaielor vor lua legatura in canalul VHF 16,
prin apel Draga Rapide Dredger 3, pentru a conveni conditiile de tranzitare a
zonei;
  2) în cazul în care, in mod accidental, draga nu raspunde la apel, se vor emite
din timp semnale fonice de atentie si se vor respecta cu strictete semnalele
arborate de draga;
  3) pe timpul nop?ii sau cu vizibilitate redusa (ceata, pâcla, etc.) sau cand nu
lucreaza,  draga se va retrage în afara senalului navigabil;
  4) pe Dunarea fluviala , între Km 610 si Km 618 , se interzice:
     -întâlnirea, depasirea sau navigatia la aceeasi înaltime;
    -producerea de valuri sau efectele de suctiune;
    -târârea ancorelor, lan?urilor sau parâmelor.
     Comandantii navelor si convoaielor, conducerile societatilor de navigatie si
agentii economici de agenturare, care transporta marfuri/pasageri pe Dunare, vor
lua toate masurile de respectare a Regulamentului de Navigatie pe Dunare in
sectorul romanesc editia 2013 si a recomandarilor din prezentul aviz.
  Nerespectarea prezentului Aviz atrage dupa sine raspunderea administrativa,
disciplinara sau penala, dupa caz.
   Prezentul Aviz anuleaza Avizul catre Navigatori nr. 37/01.04.2024